De ikke-registrerte bankkontiene ble omtalt i to rapporter fra revisjonsfirmaene Deloitte Touche Thomatsu og Noraudit i fjor. I den ene heter det at praksisen kan ha bidratt til å skjule «underslag av betrodde midler». Bare i 2003 ble det avdekket misligheter knyttet til bruken av kontoene som beløp seg til samlet 1,6 millioner kroner, ifølge rapportene. Bankkontiene er blant annet blitt brukt som en mellomstasjon mellom automatene for pengespill og Redningsselskapet, skriver VG.

President Magnus Stangeland i Redningsselskapet sier til avisen at pengene ikke er forsvunnet. Stangeland, som har vært president i Redningsselskapet siden 2000, sier at han ble klar over de ukjente kontoene først i fjor vår.

De hemmelige bankkontiene ble avdekket like etter at Monica Kristensen Solås begynte som generalsekretær 1. januar 2004. Kristensen Solås sier at Redningsselskapet nå begynner å få orden på dette problemet.