- Det er jo litt ugreit det som skjer. Systemet maler veldig langsomt. Dette burde vært avgjort for lenge siden, sier Erling Mjelde, leder for Stiftelsen Espeland Fangeleir.

Sammen med nestleder Reidar Trefall viser han oss rundt på eiendommen. De forteller blant annet at veggkledningen på flere av bygningene er råtten og må skiftes ut, at det elektriske systemet fra 1950-tallet er overmoden for utskiftning, at tak lekker og at kloakkledning er i så dårlig stand at den kan gå i stykker når som helst.

I en verditakst for Espeland Fangeleir som ble fullført i slutten av juni, vurderes 11 av de 14 bygningene å være i svært dårlig eller dårlig stand.

- For å være helt ærlig, har det ikke vært nok midler til å gjennomføre vedlikehold og oppgradering på Espeland. Vedlikeholdet har vært på et strengt nødvendig nivå, sier Jørn Atle Moholdt, avdelingsleder for Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som eier leiren.

Mangler penger

Allerede i 1993 vedtok Stortinget at Espeland fangeleir og en rekke andre eiendommer tilhørende sivilforsvaret skulle selges. I 1997 ble leiren lagt ut for salg med en prislapp på 6,5 millioner kroner. Store lokale protester satte imidlertid en stopper for planene, og arbeid med å verne området ble påbegynt. 16 år etter er leirens fremtid fortsatt ikke avklart. I mellomtiden har vedlikeholdet vært på et minimum.

- Det kan man se på tilstanden til leiren i dag, sier Moholdt i DSB.

- Hva tenker du om at anlegget har stått der i 20 år med minimalt vedlikehold?

- Vi har i vår kommunikasjon vært veldig tydelig på at bevilgningene til vedlikehold har vært for lave. Slik sett kan man mene at det burde vært gitt mer midler.

Verner fortsatt

BT i det siste satt søkelys på det gigantiske vedlikeholdsetterslepet i det offentlige. I statsbudsjettet anslår Statens vegvesen behovet for vedlikehold og oppgradering på riksvei— og fylkesveinettet til mellom 70 og 120 milliarder kroner. Mens behovet for Jernbaneverket, Kystverket og norske fengsler anslås til henholdsvis 8,5 milliarder, 2,62 milliarder kroner og 3,2 milliarder kroner.

- For oss har det ikke vært snakk om at vi ikke vil bruke penger. Det er snakk om å prioritere de begrensede midlene vi har, sier Moholdt i Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap.

UTSLITT: Husveggene på Espeland leir er preget av tidens tann og sviktende vedlikehold. På flere av byggene er kledningen så råtten at den må byttes ut. I en verdivurdering som ble ferdigstilt i siste halvdel av juni anslås 11 av 14 bygninger å holde svært dårlig eller dårlig standard.
Rune Meyer Berentsen

Siden salget ble stoppet i 1997, har det vært en rekke diskusjoner om hva området skal brukes til. Tidligere i år gikk justisminister Grete Faremo langt i å antyde at Stiftelsen for Espeland Fangeleir skal få overta området, men fortsatt er ikke verneprosessen helt over.

For fem år siden begynte Justisdepartementet å arbeide med en landsverneplan for sine eiendommer.

Den ligger fremdeles hos Riksantikvaren til godkjenning.

Erling Mjelde, som er leder i stiftelsen, gleder seg over de positive signalene de har fått, men synes det har tatt altfor lang tid.

- Vi var klare til å overta denne eiendommen tidlig på 2000-tallet. Hvorfor det har tatt så lang tid vet jeg ikke, men det er veldig frustrerende.

Trenger 20 millioner

Han sier at stiftelsen trenger hjelp av staten for å få satt eiendommen tilbake i god stand.

- Det vil koste minst 20 millioner kroner å tilbakeføre denne leiren til 1945-standard, sier han. Verdien på hele Espeland leir er anslått til to millioner kroner. Eiendommen består av et tomteareal på 63 dekar inkludert bygningsmasser. DSB ønsker å skille ut en tomt på 26 dekar, som kan selges på det åpne området. Denne delen er verdsatt til 600.000 kroner.

Justisdepartementet hadde ikke anledning til å kommentere saken.

VENTETID: Erling Mjelde (til v.) og Reidar Trefall i Stiftelsen Espeland Fangeleir har vært klare til å overta eiendommen siden tidlig på 2000-tallet. I mellomtiden har de inngått en avtale om bruksrett på fire av bygningene. - De få husene som er i god stand, er det vi som har hatt ansvar for, sier Mjelde.
Rune Meyer Berentsen