Mandag fikk betjentene i Bergen Fengsel ordre om å forberede dublering av flere varetektsceller.

Den beskjeden ble møtt med sterke reaksjoner.

— Det er fullstendig uforsvarlig. Man kan ikke behandle de innsatte på denne måten. Fengselet blir bare en oppbevaringsboks, sier Bergen Fengselsfunksjonærers Forening, Harald Rognved.

Køyesenger

Justisdepartementet har ennå ikke tatt den endelige beslutningen om dublering, men ledelsen ved fengselet har fått klar beskjed om at kapasiteten ved fengselet må økes. Den eneste mulige løsningen er å stue flere fanger inn på samme celler.

— Dublering er et av tiltakene som vurderes. Det er en veldig presset situasjon i Bergen fengsel, sier Nina Messel, direktør i Kriminalomsorgsavdelingen.

Fengselsdirektør Ketil Evjen gir klart uttrykk for at han misliker situasjonen.

— Jeg liker det ikke, men dette er en avgjørelse som tas over mitt hode, sier Evjen.

Mandag begynte han forberedelsen på å omgjøre fengselets varetektsceller til tomannsrom. Om kort til kan køyesenger bli hverdagen for de innsatte.

Vekk med privatliv

De ansatte i fengselet vil kjempe med nebb og klør mot dubleringen.

— Kapasiteten er allerede sprengt. Vår jobb er å gi de innsatte en oppfølging som sørger for at de ikke kommer tilbake. Det klarer vi ikke slik forholdene er nå, sier Harald Rognved.

Han mener det er uetisk å tvinge de innsatte til å dele celler. Rommene er på cirka åtte kvadratmeter pluss bad.

— Det er en voldsom belastning for de innsatte. Vilt fremmede mennesker skal oppholde seg på samme rom 23 timer i døgnet. Nå tar vi fra dem det lille som er igjen av privatlivet deres, sier Rognved.

fakta/fulle fengsler

  • Kapasiteten i Bergen Fengsel er sprengt. Det finnes ikke ledige varetektsceller. I sommer er innsatte blitt sittende seks døgn i politiarrest uten lufting. Regelen er at man ikke skal sitte mer enn et døgn her. * Bergen politidistrikt har bedt Justisdepartementet ordne opp. Flere varetektsfanger er de siste månedene løslatt på grunn av cellemangelen. Politiet mener dette er en medvirkende årsak til stadig mer vinningskriminalitet i Bergen. * Samtidig protesterer betjentene i Bergen Fengsel mot at syke mennesker opptar varetektscellene. En mann med autistiske trekk og en mann med diagnosen schizofreni sitter i dag fengslet.
FLERE FANGER: Leder i Bergen Fengselsfunksjonærers Forening, Harald Rognved, raser mot planene om å stue to fanger inn i hver varetektscelle i Bergen Fengsel.
FOTO: TOR HØVIK