De innsatte reagerte sterkt på at deres tillitsvalgte ble flyttet fra åpen soning ved Ilseng til lukket soning i Gjøvik kretsfengsel, og la ned arbeidet klokken 12.30 mandag. De klaget også på helge— og fritidstilbudet, og krevde fengselsledelsens avgang, melder NRK. NTB