Fengselsbetjentene ble tatt med og kroppsvisitert på et eget avlukke, mens den narkotikadømte fangen som skulle overføres til et annet fengsel, fikk spasere videre. Det var uniformsutstyret og vernestøvler som gjorde så store utslag på metalldetektorene at de to betjentene ble fratatt håndjern og strips, skriver VG.

Men etter at fangen hadde passert sikkerhetskontrollen ble det oppdaget at han hadde gjemt et barberblad i en mobiltelefon. Assisterende regiondirektør i Kriminalomsorgen region nord, Torill Holsvik Høyem, sier til avisen at hun har bedt Kriminalomsorgens sentrale forvaltning om å vurdere hvorvidt fangetransporter bør kunne få unntak fra sikkerhetsklareringen ved landets flyplasser.

– Reglene er jo slik at alle skal sikkerhetskontrolleres på flyplassene, men våre ansatte har også andre hensyn å ivareta. Nå risikerer vi at tjenestemenn blir stoppet i sikkerhetskontrollen, mens de innsatte går gjennom, sier Høyem.