Like før jul la ledelsen i Helse Bergen frem et budsjettforslag med 426 millioner kroner i minus. I dette forslaget var det allerede lagt inn innstramminger på 200 millioner. Men styret var ikke fornøyd, og sendte budsjettet i retur med krav om ytterligere sparetiltak.

Det betyr kroken på døren for Fanastøl behandlingshjem, fylkets eneste psykiatriske langtidstilbud for ungdom med store atferdsvansker. Siden 2000 har hjemmet vært underlagt Barne— og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) på Haukeland universitetssykehus, en avdeling som nå er pålagt å spare inn ytterligere 7,5 millioner kroner.

Pasientene blir overført

— Fanastøl er den seksjonen hvor skadevirkningene vil være minst. Vi sparer rundt fem millioner kroner på å legge den ned, sier avdelingssjef Tor Visnes ved BUPA til BT. Det endelige vedtaket blir fattet på et styremøte i neste uke.

Den nesten 40 år gamle behandlingsinstitusjonen ved Fana kirke har kapasitet til seks døgnpasienter, men har i øyeblikket kun tre. Ifølge Visnes vil alle disse tre få videre behandling i ungdomsseksjonen i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Ifølge Visnes mister ingen av de ansatte jobben, men samtlige av dem må regne med helt nye arbeidsoppgaver når 15 årsverk skal omplasseres innen psykiatrien i Helse Vest. Fire ansatte har allerede sagt opp eller fått nye stillinger.

- Svært skuffende

De tillitsvalgte og de ansatte fikk beskjeden om nedleggelsen i går morges. Arvid Østensen, som er tillitsvalgt for ansatte i Fellesorganisasjonen, forteller at de fleste reagerte med åpenbar skuffelse og fortvilelse.

— I nyttårstalen snakket statsministeren så fint om styrking av psykiatrien, men her opplever vi det stikk motsatte. Det oppleves som svært frustrerende, sier Østensen, som forteller at nedleggelsen kommer svært overraskende.

Selv etter nedleggelsen av Fanastøl, må Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling spare inn ytterligere 2,5 millioner kroner for å innfri styrets krav. Men Visnes forsikrer at de kuttene ikke vil resultere i nedleggelser eller oppsigelser.

— Innsparingene vil bli gjort over hele linjen, for eksempel ved at vi velger å holde ledige stillinger ubemannet, og ved at vi prøver å kutte i forbrukskostnadene, sier Visnes.

Fylkeslege Helga Arianson var i går kveld ikke informert om nedleggelsen av Fanastøl, og ønsker derfor ikke å kommentere avgjørelsen.