1. Bli godt kjent med din partner før dere flytter sammen. Hverdagen kommer etter forelskelsen.

2. Snakk om barna.

3. Aksepter barnas følelser, også de motvillige.

4. Bruk tålmodighet og tid.

5. Når kontakten mellom steforeldre og stebarn blir vanskelig, trekkes foreldre og biologiske barn sammen.

6. Steforeldre har ofte vansker med å godta egne følelser. Biologiske foreldre kommer i klemme mellom sine egne barns behov og partnerens behov.

7. Samarbeid om roller og grenser i stefamilien.

8. Aksepter at barna av skilte foreldre har to hjem som er like verdifulle for barna.

9. Dyrk partneren og plei parforholdet!

Kilde: «Tenn gnisten i samlivet» av Solveig E. Vennesland.