• Noen familier får trøbbel med å finansiere barnas organiserte fritid.

Det forteller Terje Madsen, avdelingsleder på Kristiansand sosialkontor.

Det er i hovedsak familier som allerede er mottakere av sosial støtte som kommer til kort når barnas organiserte fritidsaktiviteter skal finansieres.

— Vi behandler slike søknader individuelt, og ser på den totale familieøkonomien. Barnetrygd skal jo fortrinnsvis brukes til å finansiere barnas fritidstilbud, sier han.

Også den kommunale fritidsetaten har noen penger på lur, når det kniper for noen.

— Målet er at våre fritidstilbud skal nå ut til alle, og vi er smidige for at barn skal bli med på aktiviteter som de ellers ikke ville hatt råd til, sier Bjørn Amundsen, rådgiver i fritidsetaten i Kristiansand.