Suraya Rais (23) og tre av parets barn oppholder seg i Schengen-området på norsk besøksvisum. Den såkalte Dublin-avtalen, gjør at det blir Norge som eventuelt må gi familien varig opphold, selv om de har søkt asyl i Sverige.

Søknaden begrunnes med at Åsne Seierstads bok om familien har gjort det umulig for henne og parets tre barn å leve videre i Afghanistan, skriver VG.

Seierstads bok kommer nå ut på persisk, og familien frykter at dette vil sette dem i fare i Afghanistan.

Det svenske immigrasjonsverket sier til VG at den 23 år gamle kvinnen søkte asyl i Sverige allerede 19.april.

Suraya Rais har slektninger i Sverige.

Frykter for familien

Bokhandler Shah Muhammad Rais skal foreløpig ikke ha søkt varig opphold.

— Jeg kan bekrefte at vi har drøftet fordeler og ulemper med å søke asyl. Rais har vært veldig opptatt av å trygge familien sin, men det er ikke avklart hva han selv skal gjøre, sier bokhandlerens norske advokat, Per Danielsen.

Hans nåværende norske turistvisum utløper 15.august.

Omstridt

Rais kom til Norge for å gjøre research til sin bok om Seierstad, og for å delta på litteraturfestivalen på Lillehammer. Rais´ turistvisum ble opprinnelig trukket tilbake av UDI da bokhandleren i et intervju uttalte at det kunne bli aktuelt å søke asyl i Norge. Siden hevdet Shah at journalisten hadde misforstått, og at det var uaktuelt å søke asyl i visumperioden. Shah søkte på ny, og fikk i mars innvilget turistvisum.

— I ettertid har Shah Mohammed Rais imidlertid gjentatte ganger sagt at han og hans familie ikke har planer om å søke asyl. Returforutsetningene har således endret seg, sa assisterende direktør Frode Forfang i UDI etter omgjørelsen 23. mars.

19.april søkte altså likevel Suraya Rais om å få opphold i Skandinavia.

Bokhandlerens første kone har allerede flyttet til Canada, ifølge Danielsen også på grunn av opplysningene i Seierstads bok.

Tidligere denne måneden stevnet Rais og seks familiemedlemmer Seierstad og Cappelens Forlag for å få erstatning og oppreisning.