• Jeg føler at familien fikk noen svar, men ikke alle, sier Harald Orderud, nevø av de drepte, Kristian og Marie Orderud.

ARNE COLLIANDER

Han har i lengre tid vært talsmann for den ene delen av Orderud-familien. Det var Haralds far, Hans, som fant de tre myrdete for godt og vel to år siden.

– Det var viktig for oss å få vite hva som skjedde. Vi fikk riktignok ikke vite hvem som skjøt, men likevel svært mye av omstendighetene rundt drapene, sier Harald Orderud.

Han har ikke gitt opp håpet om at den fornyede behandlingen i lagmannsretten kan gi svar på hvem som skjøt hans tre familiemedlemmer.

– Ellers gir dommen oss en bekreftelse på at tiltalen var reell. Det blir feil å si at jeg er overrasket over dommen, men jeg slår fast at mine egne analyser var korrekte, sier Harald Orderud.

Hans far var også til stede da dommen falt.

– Hvordan reagerte han?

– For å si det sånn: Hadde Per snakket sant fra dag en, ville han gjerne ha sett annerledes på det, sier Per Orderuds fetter.