Tyskland:

  • Kort fødselspermisjon, lave fødselstall
  • Lav skatt
  • Billig å gå til lege

Det er ikke lett for en familie på fire å greie seg med en inntekt på drøyt 3.200 euro — 25.000 kroner - i måneden. Men i Berlin har Sandra (36), Christian (36), Kaya (3) og Marilena (7 mnd.) det fint.

Siden husleiene i byen er så lave, kan de bo godt i en gård i Prenzlauer Berg, et av de mest populære områdene i den tyske hovedstaden.

Store forskjeller

Bakgården er omgjort til en blanding av skogholt og park, akkurat oversiktlig nok for voksne og vill nok for barn.

Små barn og kvinner med store mager er det flust av her. Bydelen er full av unge i etableringsfasen.

— Vi fikk vite at det ville bli vanskelig å få barnehageplass. Men det gikk fint. Kaya fikk plass fort. Dessuten gir barnehagen fortrinn til søsken av barn som alt er der, så da går det bra når Marilena er gammel nok også, sier Sandra fornøyd.

Hun er utdannet lærer, men har foreløpig ikke fått jobb.

I Tyskland varierer både barnehage- og skoleordninger sterkt, avhengig av delstaten, byen og bydelen man bor i. I Berlin er det dessuten fortsatt store forskjeller mellom øst og vest, og det er slett ikke alltid ordningene i det gamle vest er best.

— Barnehagetilbudet er bedre her i tidligere Øst-Berlin, mener Christian, selvstendig næringsdrivende lysdesigner.

Åpningstid: 7-18

Det finnes ulike varianter av barnehager og skoler. Noen tilbyr å ta vare på barna helt fra syv om morgenen til kl. 18 om kvelden. De er gjerne startet av foreldre som har lange arbeidsdager.

Tilsvarende finnes det opplegg i offentlige og private skoler som kan sammenliknes med den norske skolefritidsordningen.

Barnetrygden er dog lik over alt i Tyskland, for tiden 154 euro (1232 kroner) per barn. Kontantstøtte i norsk forstand har tyskerne ikke.

— Det høres rart ut at man får penger for å være hjemme med barn uansett om man ellers er i jobb eller ikke, sier Christian.

I Tyskland får foreldre 450 euro (3600 kroner) i måneden i ett år hvis de tar permisjon for å passe barn etter de obligatoriske 14 permisjonsukene. Eller de kan få 300 euro (2400 kroner) per måned i to år. Staten legger seg ikke opp i hvem av foreldrene som tar permisjonen, eller om de fordeler den mellom seg.

Pliktig sykeforsikring

Skattetrykket klager familien Finke ikke på. En grunn er rett og slett at de tjener så lite at de foreløpig ikke betaler det tyskere oppfatter som skatt. Sykeforsikring må de derimot punge ut for. Den er ikke en del av den vanlige skatten.

Alle arbeidstakere er pålagt en offentlig sykeforsikring, som også dekker familien i tilfeller der partner ikke arbeider. Som selvstendig næringsdrivende kan Christian velge om han vil ha offentlig sykeforsikring, eller tegne en privat. Det samme gjelder pensjonsforsikring. Christian har valgt de offentlige løsningene.

Pensjonen bekymrer

Men spesielt hva pensjonen angår, er familien betenkt. Også i Tyskland truer eldrebølgen og politikerne diskuterer hvordan de skal få pensjonssystemet til å henge sammen i fremtiden.

— Jeg har en liten privat livsforsikring, og burde også hatt pensjonssparing. Men jeg har ikke råd. Hvordan det skal gå på den fronten, er et stort spørsmål for oss. Jeg håper vi snart begynner å tjene mer, sier Christian.

Sandra og Christian Finke legger ikke skjul på at de lever «like over eksistensminimum». Det er en av grunnene til at de vurderer å kjøpe eller leie et hus sammen med hans foreldre.

— Vi kommer godt ut av det med hverandre og de er fortsatt forholdsvis unge. Ved å bo sammen kan vi spare på en del utgifter, og lettere ta vare på barna, for eksempel, sier Christian.

De to medgir at en så tett kontakt mellom generasjonene ikke lenger er vanlig, heller ikke i Tyskland.

— I vår generasjon er vi vokst opp med at staten tar seg av eldreomsorgen.

Arbeidsløsheten!

— Hva er det største problemet i Tyskland i dag?

— Arbeidsløsheten, svarer de i kor.

— Den skaper så mye utrygghet for den enkelte og så store vansker for samfunnet som helhet.

Sandra vil trolig greie å få jobb etter hvert, nå som hun er utdannet lærer. Men på grunn av alle de små barna i Prenzlauer Berg, må hun trolig godta å jobbe i småskolen i stedet for de høyere trinnene hun er kvalifisert for.

Andre innretninger i velferdsstaten er ikke så aktuelle for denne familien. Sykepenger er for eksempel ingen problemstilling for selvstendig næringsdrivende i Tyskland heller, men en nabo som jobber i Arbeitsamt - tysk Aetat - opplyser at også tyske arbeidstakere nyter godt av fulle sykepenger, uten karensdager, de første seks ukene.

<b>PARK BAK HUSET: </b>Bakgården til huset, der familien Finke er leietakere, er omgjort til en liten park. Her lever Sandra (36), Christian (36), Kaya (3) og Marilena (7 mnd.) godt.<br/>FOTO: GORM K. GAARE