Den 24 år gamle kvinnen skal framstilles for varetekt i Hedmarken tingrett mandag. Kvinnen er siktet for forsettlig drap og forsøk på forsettlig drap på sine barn. Ifølge politiet skal det imidlertid ikke avholdes nye avhør av kvinnen før tirsdag.

– Vi har foretatt avhør av den siktedes familie og omgangskrets, men vil ikke avhøre kvinnen før etter fengslingsmøtet, opplyser informasjonskonsulent Kari-Anne Dobloug i Hedmark politidistrikt til NTB.

Også det kommunale hjelpeapparatet er involvert i kjølvannet av siktelsen mot kvinnen. Spesielle tilbud er rettet mot kvinnens tidligere samboer, som er far til barna, og til kvinnens foreldre.