KRISTINE HOLMELIDkristine.holmelid@bt.no

Falske universiteter selger mastergrader og doktorgrader i alle de fag en måtte ønske. Andre som utgir seg for å være ekte universiteter, lurer studenter til å kjøpe kurs som er fullstendig verdiløse.

Svindelen er vanskelig å avsløre, og de fiktive lærestedene bruker linker til blant annet norske universiteter og høyskoler som bevis for at de er seriøse.

Doktorgrad for 475 dollar — Dette er ren svindel fra ende til annen. Det er en milliardindustri som er vanskelig å få bukt med, sier styreleder Svein Oddvar Haaland i SOFF (Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning), et rådgivende organ for Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet.

Det finnes lite kunnskap i Norge om denne typen internettsvindel. SOFF vil nå sende ut advarsel til norske læresteder, der de forteller at de blir brukt for å gi svindlere legitimitet.I Sverige har temaet fått stor oppmerksomhet de siste ukene etter at en journalist i avisen Ny Teknik fikk kjøpe en doktorgrad i vitenskapshistorie for 475 dollar.

Vanskelig for arbeidsgiver Universitetet kalte seg Brentwick University, og sendte e-post til journalisten der de tilbød universitetsdiplom, under full diskresjon. Representanten for universitetet forklarte at Brentwick ville premiere livserfaring. Derfor behøvde de ikke prøver eller attester for å skrive ut et doktorgradsdiplom.Journalisten var interessert i en doktorgrad i vitenskapshistorie, og etter forhandlinger klarte han å prute doktorgraden ned fra 1900 til 475 dollar.For arbeidsgivere kan det være svært vanskelig å skille slike falske papirer fra ekte. Noen svindlere tilbyr seg også å stille opp som referanseperson når kjøperen søker jobb.

Raskt å bygge opp nye - Brentwick er bare ett av mange slike falske læresteder. De oppstår og forandrer seg raskt. Når oppmerksomheten blir for stor, legger de bare ned hjemmesiden og oppretter en ny side for et nytt universitet, sier forsknings- og utviklingsveileder Henrik Hansson i Distum, det statlige kontoret for fjernundervisning i Sverige.

Hansson er trolig den fra myndighetene i Norge og Sverige som har mest kunnskaper om denne typen svindel.Trolig finnes det mer enn 300 falske universiteter som opererer via internett, sier han.

Skaffer seg legitimitet De falske universitetene har ikke bare akademiske titler for salg. Mange tilbyr også kurs som viser seg å være verdiløse, etter at regningen er betalt.

— Stadig flere studenter velger å studere ved et nettuniversitet, og finner selv informasjonen på internett. I et slikt marked kan det være vanskelig å plukke ut de useriøse, sier Hansson.

På hjemmesidene til de falske lærestedene er det bilder av fornøyde studenter, og en kan lese om prominente forelesere som holder gjesteforelesninger. Flere av de falske lærestedene reklamerer i seriøse tidsskrifter som The Economist, eller hevder at de er med i anerkjente nettverk.

LES OGSÅ: Bløffer seg til fellesskap med UiB og NHH