Det viser prøvene som Veterinærinstituttet utførte torsdag kveld.

Hittil er mer enn 350 fugler testet i Norge uten at det er påvist smitte av fugleinfluensa. Mattilsynet vil gjerne at folk fortsetter å rapportere om døde fugler til telefon 06040.

Fugler fra Jæren kom til instituttet noe forsinket torsdag ettermiddag etter at 15 døde andefugler ble funnet i Klepp kommune på Jæren i Rogaland onsdag kveld. Funnet ble betegnet som urovekkende, og analysene av luftveis— og endetarmsprøver fra to av de døde fuglene ble gjort så raskt som mulig.

I området der fuglene ble funnet, er det mange som driver kommersielt med fjærfe. Et fugleinfluensafunn på Jæren ville dermed kunne få konsekvenser for mange.

Senvinteren er en tid med naturlig høy dødelighet blant villfugl, særlig når vinteren har vært så kald som denne. Flere ornitologer NTB har snakket med mener kulden er den mest sannsynlige årsaken at fuglene døde.

– Normalt er Jæren et av de beste stedene i landet å overvintre i, men de kalde forholdene tærer på fuglenes fettreserver. De finner ikke mat verken i vann eller på land og er nå i dårlig forfatning, sier Knut Henrik Dagestad i Statens Naturoppsyn i Rogaland til NTB.

Styremedlem i Norsk Ornitologisk Forening i Rogaland, Jan Kåre Ness, var tirsdag også i området ved Skeie der de døde endene ble funnet. Han mener fuglene har store problemer med å finne mat på grunn av snøen.