Erik Fallo erkjente i retten tirsdag at han uaktsomt har voldt forgiftning som medfører generell fare for liv og helse.

– Ja, jeg erkjenner straffskyld, sa tiltalte Erik Fallo på spørsmål fra rettens administrator om tiltalepunktet som omhandler uaktsom forgiftning.

Men Fallo erkjente ikke straffskyld for to tilfeller av uaktsomt drap, de alvorligste punktene i metanoltiltalen mot Fallo.

Mandag frikjente Borgarting lagmannsrett Fallo for giftdrap.

Aktor, statsadvokat Pål Kulø Lønseth sa i sin prosedyre at Fallo i god tid før to personer døde av metanolspriten hans burde ha forstått at spriten han solgte inneholdt metanol.

Fallos forsvarer, advokat Tore Eriksen, hevdet i sin prosedyre at Fallo ikke burde ha skjønt dette. Forsvareren pekte blant annet på at Fallo hadde fått informasjon om via tester av spriten at den var «gullande rein».