Derfor har også gladnyheter fra lekkasjekåte statsråder stått i kø de siste dagene. I dag offentliggjøres Revidert nasjonalbudsjett med enda mer skattelette til bedriftseiere, men også noen innstramminger.

Kan nå målet i IA-avtalen

Norske arbeidsfolk er mye mindre syke i dag enn for ett år siden. Nedgangen på 25 prosent gjelder alle næringer og alle fylker. Ikke bare er sykefraværet sterkt redusert. Regjeringen vil, etter det BT har grunn til å tro, i dag varsle at den tror at målene i IA-avtalen kan nås.

Målet er en reduksjon i sykefraværet på 20 prosent i forhold til nivået i 2001. Det betyr mer enn færre sykedøgn for arbeidstakerne. Det bidrar til å frigjøre mange milliarder kroner i året til andre velferdstiltak.

Trusler om karensdager og et intenst konfliktnivå mellom regjering og arbeidstakere er derfor byttet ut med optimisme når regjeringen i dag presenterer det reviderte nasjonalbudsjettet.

Men pengene vil få bein å gå på. Pappapermisjonen utvides, Bergensbanen rassikres, det åpnes for kjøp av tollfrie kvoter ved hjemkomst til Norge, det blir mer penger til fattige, arbeidsmarkedstiltak og sykehus. Dette er noen eksempler på gladnyheter noen statsråder har lekket de siste dagene.

Skattelette for bedriftseiere

I går ble ytterligere en nyhet formidlet til Bergens Tidende: Eiere av familiebedrifter kan fra 2006 overføre aksjene eller selge aksjene og overføre pengene til et nytt aksjeselskap og reinvestere pengene — uten at eierne blir ilagt aksjonærskatt.

I fjor ble det, som en del av skattereformen, gitt en liten åpning for tilsvarende. Betingelsen var imidlertid at eierne kontrollerte minst 90 prosent av aksjene i det aktuelle selskapet. Dette prosentkravet vil bli betydelig redusert.

En av Høyres finanspolitikere på Stortinget, Torbjørn Hansen, sier til Bergens Tidende at «dette er god næringspolitikk».

— Jeg mener det er viktig at de som ønsker å reinvestere i nye arbeidsplasser bør få muligheten til dette, selv om de eier mindre enn 90 prosent av et selskap, sier Hansen.

— Det vil gi mer verdiskaping og tryggere arbeidsplasser, sier han.

Mer til rike - og fattige

— Men tror du ikke regjeringspartiene vil bli møtt av anklager om at dere nok en gang prioriterer de rike?

— Jeg vil ikke bli overrasket om en politiker fra venstresiden begynner å klage på lavere skatt til de rike. Mange sosialister forstår ikke at det er en sammenheng mellom kapital og arbeidsplasser, sier Torbjørn Hansen.

Bergens Tidende er kjent med at regjeringen også foreslår å øke antall dager med omsorgspenger for familier med kronisk syke eller funksjonshemmete barn. På årsbasis vil dette bare koste en million kroner.

Regjeringen vil også gi barnetillegg for mottakere av tidsavgrenset uføretrygd. Det vil tre i kraft fra 1. oktober og koste 10 millioner kroner i 2005 og 90 millioner kroner på årsbasis.