Årsaken er at oppkjøpet vil føre til en betydelig svekket konkurranse i markedene for salg og formidling av bilbergingstjenester, skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding .

Falck Danmark kom i februar med et tilbud om å overta mer enn 90 prosent av aksjene i redningstjenesten, skriver nyhetsbyrået Ritzau.

– Etter oppkjøpet vil Falck/Viking få en svært stor markedsandel i bedriftsmarkedet, mens NAF fortsatt vil være den største aktøren i abonnementsmarkedet, mener Konkurransetilsynet.

Selskapene kan ifølge Konkurransetilsynet se det som mer fordelaktig å opptre i stilltiende samforstand enn å konkurrere seg imellom.

Falck Danmark skulle fredag lese grundig gjennom Konkurransetilsynets avgjørelse og vil foreløpig ikke si om de ønsker å anke dommen, skriver Ritzau. En eventuell anke må foreligge innen tre uker.