Pengene skal være svindlet fra en rekke næringsdrivende i Grenland— og Oslo-området i perioden fra 1994 til 1999, melder Varden.

Påtalemyndigheten mener den 40-årige hovedmannen har hatt sju medhjelpere som også er tiltalt, men i mindre omfang. Saken kommer trolig ikke for retten før i 2002.

De tiltalte skal ha skrevet ut fakturaer i navn som virket seriøse og tilforlatelige. De har satset på at firmaene som fikk fakturaene hadde dårlige rutiner og betalte inn pengene uten å undersøke nærmere om det virkelig forelå et gjeldsforhold til det oppgitte firmaet.NTB