• Europeiske forbrukere har satt politikerne under press for å sikre at maten ikke er helsefarlig. En rekke skandaler er bakgrunnen for dette.* EU er i ferd med å lage et omfattende regelverk som blant annet sørger for en nærgående overvåking i bruk av plantevernmidler.* Denne uken offentliggjorde EU en rapport som sammenlikner situasjonen for bruk av plantevernmidler i EUs 15 medlemsland, samt Norge og Island.* I Norge er 180 plantevernmidler tillatt bruk i landbruket. I tillegg kommer 39 midler til hobbybruk. Midlene består blant annet av virksomme stoffer. Det er omsetningen av virksomme stoffer, som nervegiften diazinon, det utarbeides statistikk over. * I fjor ble det solgt i underkant av 400 tonn virksomme stoffer i Norge. Så sent som i 1990 var tallet 1000 tonn.