• Lån blir gitt til grupper, men tilbakebetalingen skjer på individuell basis
  • De aller fleste låntakerne er kvinner, og nesten alle betaler tilbake.
  • Fra Bangladesh har systemet med mikrokreditt spredt seg til hele verden.
  • Fra Norge ble det i 2005 bevilget over 100 millioner kroner til mikrokredittprosjekter i en rekke land.
  • Det finnes trolig flere millioner mikrokredittinstitusjoner. Bare i Indonesia anslår man tallet til 600.000.
  • Systemet er kritisert for å hjelpe de «rikeste» av de fattige og at det ikke hjelper dem som trenger det aller mest.