Smittekilden er ukjent og dødeligheten regnes til ca. 4 prosent. Amerikanske og europeiske forskere jobber på spreng for å identifisere SARS-viruset.

18. mars: Etter tre uker med offisielle taushet ber kinesiske eksperter WHO om hjelp til å finne smittekilden for sars. I Norge er flyplasser og sykehus beredt på å håndtere mulige sykdomstilfeller.

1. april: Myndighetene i Hongkong isolerer et helt boligkompleks etter at det er blitt registrert 92 nye tilfeller av sars i boligblokkene som til sammen har 185 sars-tilfeller. Folk i byen har tatt på munnbind for å beskytte seg mot sykdommen.

13. april: WHO melder at 116 personer nå er døde av sars på verdensbasis. SA har bedt diplomater fra 17 land om å reise hjem med sine familier.

20. april: Kinas helseminister og Beijings borgermester får sparken for å ha holdt tilbake opplysninger om sars-epidemien.

22. april: For elever i videregående skole i Kina blir påskeferien forlenget fra fem dager til tre uker. Kinesiske myndigheter avlyser 1. mai-ferien fra 1. — 7. mai. I Beijing er dødstallet kommet opp i 20 personer.

22. april: Utenom Asia er Canada hardest rammet av alle land. Ifølge WHOs siste tall er det registrert 140 tilfeller av SARS. 13 er døde. Toronto er verst stilt i Canada.

23. april: Verdens helseorganisasjon advarer mot å reise til Beijing, den kinesiske Shanxi-provinsen og Toronto i Canada på grunn av faren for å spre sars. Kina sender ut ekspertgrupper til alle landets provinser for å prøve å hindre ukontrollert spredning av epidemien som nå har spredd seg til 19 av Kinas 31 provinser.

24. april: Sars er til nå spredt til 25 land. Myndighetene i Kina innleder en omfattende kampanje for å finne og isolere folk som kan være smittet. Det er nå 106 døde og nær 2500 som er registrert smittet i Kina. I Hongkong er tallene 105 døde og nesten 1500 smittete. På verdensbasis melder Verdens helseorganisasjon om 4288 smittete og 251 døde til nå.