*Legionærsyken, legionellose, ble oppdaget i 1976 da American Legion (amerikanske krigsveteraner) holdt kongress på et hotell i Philadelphia. 182 delegater, alle med opphold på samme hotell, utviklet akutt og alvorlig lungebetennelse. 34 personer døde, 29 av dem hadde oppholdt seg på hotellet.

*Etter 1976 er det påvist en rekke legionella-epidemier både i USA, Europa og Oseania.

*Legionella-bakterien finnes i nesten alle vannkilder og smitter gjennom innånding av aerosoler eller vannpartikler i luft.

*Bakterien tåler ikke temperaturer over 60 grader.

*Folk som har svekket immunforsvar blir gjerne hardest rammet.

*Legionella pneumophila (LP) er én av minst 50 nært beslektede arter. Flere av de øvrige artene kan også gi sykdom, men det anta at LP er ansvarlig for rundt 80 prosent av tilfellene. (Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt.)