• Norges folkevalgte nasjonalforsamling.
  • Består i perioden 2009 til 2013 av 169 representanter fra sju politiske partier.
  • Stortingets viktigste oppgaver er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen. Stortinget er også en viktig arena for politisk debatt.
  • Regjeringen må ha Stortingets tillit for å kunne styre.
  • Presidentskapet er ansvarlig for planlegging og tilrettelegging av Stortingets arbeid. Presidentskap består av seks personer som velges ved Stortingets konstituering hvert år, av og blant representantene.
  • Mye av Stortingets arbeid foregår i de tolv fagkomiteene og alle representantene er medlem av en fagkomité.
  • De fleste sakene Stortinget behandler er meldinger og proposisjoner fra regjeringen. Representanter og eksterne kontrollorganer kan også legge fram dokumenter for Stortinget. Representantene stiller spørsmål som blir besvart av statsrådene.

(Kilde: Stortinget) (©NTB)