*Ulykkesflyet i Milano var av typen MD87, og hadde navnet «Lage Viking».

*Det var nøyaktig 10 år gammelt — registrert 21. september 1991.

*Flyet har hatt 25.573 flytimer, og til sammen 16.562 avganger og landinger.

*Siste hovedkontroll var 3. september i år. Etter denne kontrollen hadde «Lage Viking» 241 flytimer. (Kilde: SAS)