Flyginger startet høsten 1995. Selskapet har siden oppstart foretatt charterflyging, fotoflyging og spesialoppdrag innenfor seismikk.

Faste oppdrag med fraktflyging har vært gjennomført siden høsten 1995.

Høsten 2002 ble KATO Airline AS tildelt konsesjon for rutene Røst-Bodø og Narvik-Bodø. Oppstart var 1.april 2003.

Hovedbase på Evenes lufthavn:

KATO Airline AS har hovedbase på Harstad/Narvik lufthavn — Evenes, som ligger 3 mil sør for Harstad og vel en times bilvei fra Narvik på fylkesgrensen mellom Troms og Nordland.