· Elefantmerket garanterer at plantasjene og småprodusentene får en anstendig minstepris for bananene, og ekstrainntekten brukes til fordel for arbeiderne.

· Bananene dyrkes mest mulig miljøvennlig med redusert bruk av sprøytemidler og egne tiltak mot jorderosjon og vannforurensning.

· Plantasjene overholder nasjonale lover om minstestandarder, blant annet om lønnsforhold, organisasjonsrett, legehjelp, boliger, arbeidsmiljø og menneskerettigheter.

· Ifølge reglene skal diskriminering på grunn av kjønn, rase eller politisk tilhørighet ikke finne sted på plantasjene.

· Ifølge reglene skal tvangs— og barnearbeid ikke finne sted på plantasjene.

· Handelen skal foregå mest mulig direkte mellom produsent og importør. Slik får produsenten en større del av kjøpesummen.

· Merkevareordningen Max Havelaar ble stiftet i Nederland i 1988 . Navnet stammer fra en embetsmann som på 1800-tallet kjempet for arbeidernes rettigheter. 17 land har egen Max Havelaar-organisasjon. Norge fikk sin organisasjon i 1997, stiftet av blant andre Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp.

· I Max Havelaar er det ikke noe krav om at produktene skal dyrkes økologisk, men det gis høyere pris ved slik produksjonsmetode.