1. juli i fjor ga regjeringen klarsignal for den omstridte kraftlinjen mellom Sima i Eidfjord kommune og Samnanger kommune, som er nabokommune til Bergen.
    2. Vedtaket utløste massiv kritikk fra opposisjonspartier, fra regjeringspartienes lokalavdelinger på Vestlandet, de berørte kommunene og miljøvernere.
    3. Etter nye utredninger og nytt vedtak i regjeringen i vinter er mye av motstanden nøytralisert. Arbeidet med mastene startet i fjor høst, og fortsatte i vår.
    4. En hard kjerne av motstandere har dannet Hardangeraksjonen som fortsetter motstanden. De har hindret anleggsarbeidet ved å sette opp teltleir ved to mastepunkter og ved enkelte andre aksjoner. Tidligere i juni hindret de et helikopter i å hente ned mastemontører fra fjellet.
    5. Motstanderne håper oppslutningen om aksjonene vil øke i sommer og at det er mulig med omkamp om mastene.
    6. Statnetts strategi er å trekke seg vekk fra aksjonistene og arbeide andre steder. *Ifølge selskapet har ikke aksjonene forsinket arbeidet. Derimot har manglende avklaring mellom Statnett og noen grunneiere og saksbehandling knyttet til kulturminneloven gjort at linjen ikke kan settes i drift før i 2013 mot planlagt høsten 2012.