Alle de pågrepne var etterlyst gjennom Schengen Information System (SIS).

— Dette er meget gode tall, og de viser at det internasjonale politisamarbeidet gjennom Schengen fungerer svært bra for Norge, sier assisterende politidirektør Odd B. Malme.

Han er svært tilfreds med at effektiviteten i arbeidet med internasjonale etterlysninger er blitt mye bedre etter at SIS kom i drift 2. januar i fjor.

— Tidligere kunne det gå flere måneder fra en etterlysning gikk ut fra Norge til den kom inn i de forskjellige lands etterlysningssystem. I dag går det mellom 10 og 15 minutter fra Sirene-kontoret i Norge sender etterlysningen, til den dukker opp på pcene til politifolk i land tilknyttet Schengen-avtalen, sier Malme.

De sju som ble pågrepet i utlandet var etterlyst for grovt bedrageri, forsikringsbedrageri, grovt underslag, grov narkotikakriminalitet, grov voldtekt og voldtektsforsøk, grovt heleri og barnebortføring.

I fjor ble 12 personer etterlyst av norsk politi pågrepet i utlandet. Like mange ble pågrepet i Norge på bakgrunn av etterlysninger fra politiet i andre Schengen-land.

Norge har i dag 62 etterlysninger etter personer som ønskes pågrepet og utlevert for grove lovbrudd liggende i SIS-systemet. Per 27. februar er totalt 12 801 etterlysninger av denne type registrert i systemet.