• De fagorganiserte er sinte og føler seg snytt av sin egen regjering. Stormen har på ingen måte løyet. Det er utrolig tøft å sitte her og forsvare den nye regjeringen!

Jørn Eggum er lei og oppgitt. Og han er selv fortørnet. Som faglig sekretær i Fellesforbundet (tidligere Jern og Metall) har han i det siste sittet mye ved telefonen og snakket med folk på ulike arbeidsplasser som er mildt sagt rasende.

— Forresten, jeg sitter slett ikke og forsvarer, for jeg er jo helt enig med dem. Både Jens Stoltenberg og SV gikk faktisk til valg på å drive Robin Hood-politikk. De ville ta fra de rike og omfordele. Er det da rart at folk føler seg snytt når de nå ser hva resultatet er blitt? spør han.

BT har snakket med flere faglig tillitsvalgte som bekrefter inntrykket av sinne og oppgitthet omkring på arbeidsplassene.

  • Er det skatteprofilen som har provosert mest?

— Mange er selvsagt oppgitte og rister på hodet av skatten. Men spør du meg, så er permitteringsreglene det aller verste. Stoltenberg fører videre Bondeviks forslag om å utvide bedriftenes lønnsplikt fra fem til ti dager ved permittering. Ingen må være i tvil om at dette bare vil resultere i masseoppsigelser, istedenfor permittering, sier Eggum til Bergens Tidende.

Og så ny matskatt!

Han nevner videre at de usosiale kutt i ytelsene til de arbeidsledige - som berører feriepengene - blir heller ikke rettet opp før i 2008. Det er for defensivt, slik han ser det.

  • Og innføring av matskatt for dem som får gratis mat i bedriftskantinene, blir det heller ikke gjort noe med foreløpig. Dette var Bondeviks påfunn, og det burde selvsagt blitt stoppet. Er det rart at for eksempel oljearbeiderne er forbannet, sier han.

Jørn Eggum godtar heller ikke skatteopplegget. Det er utelukkende til fordel for folk med høye inntekter, uansett hva regjeringen forsvarer seg med.

Partibok på hard prøve

Roger Pilskog, som er leder for LO i Bergen og omland, sier at permitteringsreglene og matskatten tross alt er det mest provoserende mot arbeidsfolk, og han grunngir det slik:

— Det koster strengt tatt ikke staten så mye å gjøre noe med dette. Når vi så vet at mange mennesker risikerer å bli kastet på porten og stå uten arbeid, er det ubegripelig at «vår» regjering kan ta sjansen på noe slikt. Jeg har fortsatt partibok, men den er satt på en hard prøve nå, sier Pilskog.

Uforberedt på å overta?

— Det synes for meg som om den nye regjeringen har vært for lite forberedt på å overta. En del av de sakene som har skapt støy, burde erfarne politikere virkelig ha forutsett, sier Jan Henrik Larsen som er distriktssekretær i EL & IT-forbundet i Hordaland.

Heller ikke Larsen er nådig mot Stoltenbergs håndtering av permitteringsreglene og matskatten.

— Men skatteprofilen er like graverende, for den utgjør hele fundamentet for en rettferdig fordeling. Det dreier seg faktisk om regjeringens troverdighet. Når den går på en slik blemme, så er det lite «stilig», for å si det slik.

Men vi får håpe at de lærer, trøster han seg med.

Helge Sunde