Lederen i forbundet, Jan Davidsen, viser i en pressemelding til at den norske økonomien er sterk, og at vi er inne i en periode med høy aktivitetsvekst både i privat og offentlig sektor.

– Det må stilles strenge krav til hvordan vi bruker pengene til samfunnets og innbyggernes beste, til fordeling og utjevning. Den økonomiske veksten må komme arbeidstakerne til gode, ikke eiere eller ledere som fra før han høye lønninger og gode vilkår, sier han.

Davidsen varsler også at Fagforbundet vil kreve at arbeidsgiverne må ta ansvar og tilby deltidsansatte som ønsker det å utvide sine stillinger. Gode tiltak og virkemidler som kan gi best resultater for likelønn er et annet prioritert område.

Han sier at Fagforbundet vil komme tilbake til de økonomiske kravene når representantskapet i LO har fattet vedtak om retningslinjene for mellomoppgjøret.