Nesten halvparten av alle europeiske arbeidsgivere sjekker informasjon om potensielle kandidater på nettet. En fjerdedel har droppet søkere på grunn av det de fant. Det viser en ny europeisk undersøkelse som ble publisert i forbindelse med EU Data Protection Day den 28. januar, skriver nettstedet Euraktiv.com.

Spørreundersøkelsen er utført av firmaet Cross-Tab og er bestilt av Microsoft, skriver Aftenposten.no.

Risiko Når arbeidsgivere i Tyskland, Storbritannia og Frankrike blir spurt om hvordan de finner informasjon om personer de tenker å ansette, sier 43 prosent at de sjekker personens rykte på nett. Dette gjør de via søkemotorer, sosiale nettverk, hjemmesider og blogger.

De vanligste sosiale nettverkene er Facebook, Twitter, MySpace og LinkedIn.

Stadig vanligere Leder for karrieresenteret ved UiO og Aftenpostens jobbekspert, Gisle Hellsten, mener at vi må akseptere at jobbsøkeprosessen blir stadig mer interaktiv. Han tror det blir stadig vanligere, også i Norge, at arbeidsgiverne googler arbeidssøkere.

— Alle som søker jobb bør tenke nettetikette. Det du publiserer på nett blir synlig for andre. Har du lagt ut noe upassende tidligere så bør du rydde i egen jungel, sier han.

Hellsten beskriver nettet som en stor plass for eksponering.

— Tidligere var det bare via CV og søknad man viste de beste sidene ved seg selv. Nå brukes også nettet til dette formålet. Det betyr ikke at man må ha ekstrem hard selvsensur, men at man bør tenke bevisst gjennom hva man legger ut.

Hellsten legger til, at dette ikke er noe arbeidssøkere bør frykte.

— Man bør snarere fokusere på mulighetene det åpner for, sier han.

Store forskjeller Undersøkelsen viser imidlertid at det er store forskjeller mellom landene. Å sjekke arbeidssøkernes bakgrunn på internett er mest utbredt i Tyskland, der 59 prosent av de spurte tyske arbeidsgiverne svarer at dette er en vanlig evalueringsmetode av kandidaten. Bare 47 prosent av britiske og 23 prosent av franske arbeidsgivere sier det samme.

I USA er det langt mer vanlig å google ansatte enn i noen av de undersøkte EU-landene. Der sjekker 79 prosent av alle rekrutteringsansvarlige nettet i en ansettelsesprosess.

Droppet kandidater Ifølge undersøkelsen har 23 prosent av arbeidsgiverne avvist kandidater på grunn av deres rykte på nettet. Dette gjelder for 41 prosent av britiske, 16 prosent av tyske og 14 prosent av franske arbeidsgivere. I USA sier hele 70 prosent av arbeidsgiverne det samme.

Hovedgrunnen for å droppe kandidater er funn av «upassende kommentarer og tekst som kandidaten har publisert på nett». Arbeidsgiverne innrømmer også at informasjon om kandidatens privatliv som «upassende bilder eller videoer» også vil telle negativt.

Undervurderer betydningen Internettbrukerne undervurderer betydningen av deres rykte online. Bare ni prosent av de britiske nettbrukerne som er intervjuet i undersøkelsen tror at personlig informasjon som er tilgjengelig på nettet har betydning for deres jobbmuligheter.

Det samme gjelder for 13 prosent av de tyske og 10 prosent av de franske nettbrukerne.

Er du redd at Facebook kan brukes mot deg? Si din mening her.