– Hvorfor er en fjerdedel av det norske folk registrert på Facebook?

– Vi har veldig god tilgang på teknologi i Norge. Facebook er lett å bruke og har i motsetning til andre nettsamfunn blitt et sted man opererer med full identitet. Dette gjør at man faktisk kan bygge åpne nettverk.

– Hvilken effekt har det å etablere pressgrupper på Facebook?

– Stabburet lagde en egen Grandiosa-pizza uten paprika da det ble etablert en gruppe på Facebook for dem som ville ha det. Rent kommersielt kan Facebook-grupper ha effekt. I den aktuelle saken dere skriver om i dag, så har jo gruppen fått Bergens Tidende til å reagere. Da har gruppen en effekt. Facebook-gruppen blir et slags borgervern mot uønsket atferd på nettet og maktorganer gir spalteplass.

– Finnes det betenkeligheter ved å bruke Facebook som borgervern?

– Jeg vil ikke anbefale noen å bruke Facebook som privat gapestokk. Det viktigste er å gå til politiet. Samtidig som man helt klart kan få fart på en sak ved å bruke Facebook.

– Hvilken nytte kan politiet ha av Facebook?

– Politiet bruker nettsamfunn i flere store kriminalsaker, som for eksempel drapet på den norske kvinnen i England. De kommer lett i kontakt med vitner. Ellers er kriminelle og andre lite flinke til å tenke over hva de legger ut av informasjon. Man blir lett synlig gjennom nettsamfunnene. Det bruker politiet.

– Hvilke farer er det ved å eksponere seg på Facebook?

– Faren er at man kan bli for privat. Det kreves en enorm kompetanse på hva man bør og kan legge ut. Man blir sin egen redaktør. Det som uansett er en fordel med Facebook er at de fleste står frem med fullt navn. Det gjør at de oppfører seg mer anstendig enn i tidligere nettsamfunn der de bare hadde et kallenavn.

– Hva tror du om fremtiden for Facebook?

– Det er verdens største bildealbum. Mange har investert utrolig mye i sine profiler og er aktive brukere. Det vil nok bare fortsette å utvikle seg.