Her kan alle som ser noe nytt, registrere seg og funnet på nettet.

Artsmangfoldbanken er navnet på den nye nettportalen miljøvernminister Erik Solheim åpnet i går. Og knapt hadde han gjort det, så poppet det opp meldinger om funn av liv og røre fra hele landet. En mann på Minde hadde hørt en rødstrupe klokken seks i går morges. En annen kar hadde sett en grønn sandløper på Aukra litt senere på dagen.

Arter og klimaendringer

Og slik forløp den 5. mai, dagen da naturintresesserte nordmenn kunne melde inn sine funn fra flora og fauna. Blir suksessen like stor som i Sverige, kan vi vente tunge tall. Svenskene har registrert 13,5 millioner funn, fordelt på 12.000 observatører. Så er det da den svenske modellen vi har importert hit, med visse små forandringer.

Det er de mange, ofte erværdige foreningen for naturobservasjoner, som står bak portalen, mens det er miljøverndepartementet som er fadder til prosjektet. Hensikten er kort og godt å skeffe seg en oversikt over hva som rører seg i norsk natur, særlig med blikk på forandringer. Kommer en sommerfulg uvanlig langt nord, kan det skyldes klimaendringer.

Åpent for alle

Nettstedet er åpnent for alle som har tilgang til en pc, det gjelder mange etter hvert. Som registrert bruker, kan enhver melde inn om funn av trost og sissik, larver og bjørn. I den andre enden sitter folk som kan hjelpe med usikre obesrvasjoner, og sile ut tvilsomme funn. Om du melder om en elefant i Masfjorden, vil du snart bli avslørt. Men ellers er det knapt grenser for hva folk ser, og kan melde inn til databasen.

Desrom grågåsen returnerer for sent,— eller for tidlig, kan det registreres, og gi grunn til ettertanke. For noen.

— Når dette nettstedet blir godt kjent blant folk, kan nordmenn her vise sin store kjærlighet til naturen, sa statsråd Solheim da han åpnet den elektroniske artsbanken i går.