Saken gjelder Fabian Stangs opptreden ved en eiendomsoverdragelse, melder dn.no.

Stang presenterte seg i utgangspunktet som advokat for klagerens søster. Deretter skal han ifølge klageren ha regissert en fiktiv transaksjon med seg selv som påstått kjøper av sin klients andel av sameiet, i den hensikt å presse prisen for eierandelen opp.

Ifølge klageren, som ønsker å være anonym, hoppet Fabian Stang inn og ut av saken som henholdsvis advokat og kjøper/sameier – alt etter hva som passet ham. Etter at klageren valgte å benytte sin forkjøpsrett, påtok Stang seg rollen som oppgjørsansvarlig.

Klagen ble først avvist i disiplinærutvalget for Oslo krets av Den Norske Advokatforening fordi klageren manglet rettslig interesse. Klager påanket utvalgets beslutning til Disiplinærnemden, som kom fram til et annet resultat.