Direktør Gunnar Bergby i Høyesterett sier at listen er veldig kort, men at det kan komme til flere.

— Fristen var mandag, så det kan dukke opp noen til, sier han til Dagens Næringsliv.

Blant de sju som så langt står på søkerlisten, er det kun én kvinne, nemlig forretningsadvokat Bergljot Webster (42).

De øvrige er advokat Wilhelm Matheson (53), advokat Harald S. Kobbe (59), dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg Sverre Erik Jebens (58), advokat Morten Søvik (50), dommer ved Det internasjonale tribunalet for Rwanda Erik Møse (58) og professor ved Politihøgskolen Tor-Geir Myhrer (57).

De tre som skal ansettes, skal erstatte høyesterettsdommerne Lars Oftedal Broch, Eilert Stang Lund og Ketil Lund som alle blir 70 år i 2009.