• Ved hjelp av medikamenter senkes pasientens testosteronnivå. Seksualdriften hemmes, og pasienten mister evnen til å få reisning. Virkningen er midlertidig.
  • Programmet i Trondheim ble startet i 2003, på oppdrag fra Justisdepartementet og Sosial— og helsedirektoratet. Programmet kombinerer hormonbehandling med samtaleterapi.
  • I et lignende prosjekt i Danmark ble rundt 25 personer behandlet i løpet av prosjektets første 14 år. Ingen av dem begikk nye overgrep i løpet av denne perioden.