En landsomfattende meningsmåling som Opinion AS har foretatt for BT viser at det på langt nær er noe folkekrav å gjøre slutt på den tradisjonsrike statskirkeordningen.

Nær en tredjedel av de spurte har ikke gjort seg opp noen oppfatning. Men 40 prosent av de ett tusen spurte som undersøkelsen omfatter er klart imot at vi tukler med statskirken. De vil beholde den som den er.

Denne målingen viser omtrent de samme holdninger blant folk som det fremgikk av en tilsvarende undersøkelse i 2003. I målingen, som Opinion den gang utførte for Aftenposten, svarte 40 prosent at de ikke ønsker noe skille.

Ap-folk vil bevare

Ettersom særlig Arbeiderpartiet er i tenkeboksen i denne saken vil undersøkelsen gi tilhengerne av statskirken vann på møllen. Blant arbeiderpartifolk er det bare 28 prosent som vil bryte båndene. Nær halvparten av Ap-folkene sier nei til et skille.

De prosentvis fleste tilhengerne av å skille kirke og stat finner vi i SV og til dels i Venstre. Størst motstand er det på grasrota i Senterpartiet, Høyre og Frp.

Kristelig Folkeparti er splittet i tre like store deler: en tredjedel ønsker skille, og like mange ønsker å bevare dagens ordning, mens den siste tredjedelen ikke har noen bestemt oppfatning.

Usikkerhet i vest

Ser vi dernest på holdningene til statskirken i de enkelte landsdeler, er vestlendingene prosentvis splittet etter samme mønster som i KrF. Motstanden mot å rokke ved statskirkeordningen er noe større i Nord-Norge, Trøndelag og store deler av Østlandet enn her vest.

Sørlendingene skiller seg derimot noe ut, ettersom det er færre tvilere blant disse enn andre steder. Det resulterer bl.a. i at vi finner forholdsvis flere på Sørlandet og i Oslo-rådet som ønsker å gjøre slutt på statskirken enn andre steder.

Med utgangspunkt i alder ser vi at ønsket om å bevare statskirken er sterkest og mest utbredt dess eldre folk er.