– I Norge har vi ikke en lovbestemt minstelønn. Dette betyr at arbeidsgiveren din i teorien kan betale deg 1 krone i timen for jobben du gjør i sommer, forteller Bjørn Lodne Wikstrøm fra LOs sommerpatrulje.

18 år, minst 100 kr timen

I Norge blir derimot arbeidstakerorganisasjonene enig med arbeidsgiverorganisasjonene om en tariffavtale. Denne avtalen bestemmer minstelønn innenfor de forskjellige bransjene.

Arbeidstakerorganisasjonen Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) sin ungdomsavdeling oppgir at grunnregelen bør være at hvis du er over 18 bør du ha en lønn på minst 100 kroner timen.

Er du under 18 kan du forvente en timelønn på 10-30 kroner mindre. Hvis ikke arbeidsgiver tilbyr dette, er det grunn til å ta det opp.

Fortsatt ledige jobber

Aetat meldte i mai at det frem til da var registrert 15.000 ledige sommerjobber i 2006. Dette er en 17 prosents økning fra året før.

– Vårt inntrykk er at det fortsatt er mange ledige jobber, sier Gunn Kristoffersen i YS Ung.

Hun sier at Aetat og vikarbyråer er gode steder å begynne å lete.

– Dessuten er det alltid lurt å snakke med alle du kjenner. Å bli anbefalt av en som allerede er på arbeidsplassen, er ofte en fin vei inn i et sommervikariat, sier hun.

Når det gjelder lønn understreker hun at det er vanskelig å si med sikkerhet hva man har rett på, siden det foreligger veldig mange forskjellige tariffavtaler.

Gambling med lønn

Det går likevel et klart skille på dem som får fastlønn, bestemt av en timesats, og de som har provisjonslønn som bestemmes av salget.

– Provisjon kan være som gambling. Hvis du for eksempel har jobb på en uteservering, kan du risikere å ikke tjene mye på en regnværssommer. Samtidig betyr det jo at en sommer med knallvær, kan bli innbringende, sier hun.

Det er imidlertid ikke bare provisjonslønn som gir variabel lønn. En god del arbeidsgivere har tillegg i lønn for ugunstig arbeidstid og ulemper som tungt fysisk arbeid.

Lukrative industrijobber

Ett eksempel på en bransje hvor sommervikarer kan tjene en god del mer enn grunnlønnen, er industriarbeid. På mange industriplasser rundt om i Norge trengs det hver sommer et stort antall sommervikarer som kan holde produksjonen i gang.

– Vi hører om bedrifter hvor antall søkere er dobbelt så høyt som det som trengs, fortelle førstesekretær i Kjemisk forbund, Terje Valsgård.

Han oppgir at absolutt laveste timelønn en sommervikar kan få er 112 kroner, men at i realiteten er den som oftest langt høyere. Dette skyldes vakttillegg og lokale avtaler.

– Vi erfarer at jobber i industrien er svært populære, fordi det er godt betalt, sier han.