I 1998 gjennomførte SFT 246 inspeksjoner for å undersøke om bedrifters internkontroll med miljøgifter og utslipp var gode nok. De fleste av bedriftene håndterer store mengder helse— og miljøskadelige produkter og kjemikaler.

I 67 prosent av tilfellene ble det avdekket ett eller flere brudd på reglene, skriver Aftenposten.

Men tross alle bruddene velger SFT svært sjelden å sanksjonere mot bedriftene, slik de har myndighet til. Likevel avviser SFT at de reagerer for mildt.

— Vår viktigste sanksjon er å påpeke overfor bedriftene at de har plikt til å gjennomføre korrigerende tiltak. Vi kan også gi forurensingsgebyr, men det gjør vi bare om bedriftene ikke følger opp våre krav. Men vår erfaring er at bedriftene følger opp når vi påpeker mangler, sier direktør Joakim Lystad i SFT.

NTB