Tre av de ti største selskapene har ikke kvinner i konsernledelsen i det hele tatt, blant dem statseide Statkraft og delvis statseide Aker Solution, viser en gjennomgang Teknisk Ukeblad har gjort.

Heller ikke Kongsberg Gruppen, Nortura, Jotun, NSB, Petroleum Geo-Services eller STX Europe har funnet plass til kvinner i konsernledelsen.

Fortsatt få Orkla, Yara, Veidekke, Norske Skog og Seadrill Norge har funnet plass til én kvinne i konsernledelsen blant sine mange menn, vise gjennomgangen.

I Statoil er to av ni i konsernledelsen kvinner, og det samme er tilfelle i Telenor.

Hafslund kommer best ut i oversikten med tre kvinner og fire menn i konsernledelsen.

Mellomledere Innovasjon Norge har de siste ti årene jobbet med lederutvikling for kvinner og håper og tror at dette snart vil bære frukter.

— På sikt vil det komme flere kvinner, sier fagansvarlig Anne Marie Kittelsen.

— Det er ganske mange kvinnelige mellomledere, så det er en rekrutteringsbase på sikt, mener hun.

Tall fra undersøkelsen Saldo, som Likestillingsombudet kommer med hvert år, viser at antall kvinnelige toppledere i privat sektor nå ligger i underkant av 20 prosent.

En undersøkelse utført for bemanningsselskapet Manpower viser at andelen kvinnelige toppledere i aksjeselskap har steget fra 14,5 prosent til 16,6 prosent de siste fem årene.

Nedslått Statssekretær Henriette Westhrin i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet mener dette er altfor få.

— Jeg er ikke overrasket over tallene, men kanskje litt nedslått, sier Westhrin til Teknisk Ukeblad.

Hun oppfordrer kvinner til å søke flere toppjobber og mener at regjeringen de siste årene har bidratt til å gjøre det enklere for kvinner å ta steget.

— Med full barnehagedekning og dagens velferdsordninger, ligger det mer til rette for at damer kan ta denne typen jobber, sier Westhrin. (©NTB)