MONICA HAUGSTADODD MEHUS (foto)

— Denne gang tror jeg at jeg kunne stått i jobb helt til siste dag før fødselen, hvis det hadde vært mulig. Gravide er jo nødt å gå ut i permisjon tre uker før termin, sier hun.

Sparer millionbeløp i sykepenger

To ferske undersøkelser, fra NAV Arbeidslivssentre i Hordaland og i Troms, dokumenterer at god tilrettelegging sparer sykemeldinger. Det spesielle ved begge prosjektene er at jordmor besøkte arbeidsplassene, og hadde samtaler med den gravide og hennes arbeidsleder.

Arbeidslivsenteret i Troms fulgte 32 gravide med Hålogaland sykehus som arbeidsplass, gjennom tilretteleggingsprosjekter i 2005 og i 2006. I gjennomsnitt ble sykefraværet hos gravide redusert med elleve uker. Besparelsen ble 3,3 millioner kroner.

Arbeidslivssenteret i Hordaland fulgte 50 kvinner med helsearbeidsplasser på Haukeland sykehus og Bergen kommune i 2006. Gjennomsnittlig gevinst ble fem uker. Innspart sum kan beregnes til 2,3 millioner kroner.

I begge studiene opplevde både arbeidslederne og de gravide at tilretteleggingen i liten eller ingen grad var belastende for avdelingen.

- Jordmor var avgjørende

Vesle Amanda på ni måneder kravler nysgjerrig rundt på gulvet hjemme hos familien Kloster i Salhus i Bergen. Dytter litt på en gjennomsiktig ball med bevegelige forundringssaker inni. Inntil hun med et krevende lite grynt strekker seg etter mamma. Snart ligger hun ved mors bryst og dier med dype tilfredse åndedrag.

Sykepleier Olfrid Amanda Kloster var en av deltakerne i Arbeidslivssenteret i Hordalands studie, da hun i fjor var gravid med Amanda. Mor kom sent inn i prosjektet, og var allerede 50 prosent sykemeldt. Hadde hun vært med fra start, tror hun at hun kunne greid seg helt uten sykemelding.

— Sjefen min var positiv både under første og andre svangerskap. Men vi manglet begge kunnskap om hvordan vi kunne tilrettelegge. Det å få en jordmor med på møter på arbeidsplassen var avgjørende for at jeg kunne stå i jobb helt frem til permisjonen nå.

Effekt i mange typer jobber

— Jordmor pekte på ting som sjefen min og jeg ikke hadde tenkt kunne bety noe. Enkle ting som for eksempel at jeg kunne bli mindre trett i ryggen ved å bruke to forskjellige par sko, ett par før og ett par etter lunsj, for å endre belastningen på ryggen. Jeg fikk avlastningspute på stolen, og jordmor anbefalte også ti minutters hvilestunder med bena høyt, sier hun.

I tillegg fikk Olfrid lettere arbeidssoppgaver, endrete vakter, og god bemanning på sine vakter.

Jordmor og rådgiver ved Arbeidslivssenteret i Hordaland, Ragnhild Fosse, mener virkningen av tiltak kan være stor i arbeidslivet generelt:

— Ofte er det enkle ting som skal til. I butikk, for eksempel, kan en stol og sette seg på, samt en avløser som gjør at den gravide kan få flere pauser, ha stor betydning, sier hun.

En av arbeidslederne i Hordaland kommenterer jordmorbesøkene slik: «Å ha en dialog med jordmor skapte trygghet i gruppen. Vi fikk god informasjon som gjorde at diskusjonene om sikkerhet ble basert på kunnskap og ikke synsing.»

Får ikke hjelp mot ryggplager

Kloster opplevde også at jordmor hjalp henne å unngå dårlig samvittighet.

— Vi får jo hele tiden høre fra fastlegen og andre at «når du er gravid, da er du ikke syk». Men plutselig greier du ikke å gjøre jobben som før. Hva er du da? Vi trenger noen som kan si at vi må senke tempoet. Særlig førstegangsgravide, som kan tro at de må fungere og prestere som før, fordi de er jo ikke syke, sier Olfrid.

Selv når gravide har plager med rygg, ledd og bekken, opplever mange gravide at fastlegen sier «dette må du leve med», fastslår jordmor Fosse.

— Kvinner får muskel- og skjelettplager, og gravide er mer utsatt. Hvorfor skulle de ikke sendes til kiropraktor eller fysioterapeut selv om de er gravide? Med behandling holder de lenger i jobb, og blir raskere bra etter fødselen.

Hun poengterer imidlertid også at det er mye ugjort i kartlegging av de gravides arbeidsmiljø, og mulige påvirkninger på fosteret.

— Vi må derfor trø varsomt og la tvilen komme den gravide til gode dersom man mistenker skadelige arbeidsforhold, fastslår jordmoren.

- Ekstra levende som gravid

Kloster beskriver det å bære frem et barn som en god opplevelse, så lenge man slipper for store plager, og ikke sliter seg ut.

— Du føler at du er litt ekstra levende, smiler hun. - Alle bør få det tilbudet jeg fikk.

Katten Findus hopper opp på stolen ved siden av husmor som har lille Amanda i armkroken. Nå er det pus' tur. Magen buler, og i skrivende stund har hun bare en uke igjen til termin.

— Vi har ikke så mye tilrettelegging her, ler Olfrid.

Pus ser ikke som hun har problemer med livet som det er. Slikker pelsen nøye, krøller seg sammen, og tar seg en blund.