Pasientbroen til utlandet har ikke resultert i den folkevandringen politikerne forventet. På fem måneder har vel 300 personer fått behandling av utenlandske sykehus, og bare en brøkdel av de 1,2 milliarder kronene Stortinget satte av til formålet er brukt opp, skriver Dagens Næringsliv.

Ordningen ble vedtatt 14. november i fjor, da Stortinget bevilget 1,2 milliarder kroner til formålet i 2001. Ordningen skulle iverksettes straks, og målet var å redusere ventelistene ved norske sykehus. Beregninger fra Sosial— og helsedepartementet anslo den gang at det kunne være aktuelt å behandle rundt 28.000 pasienter utenfor Norges grenser.

NTB