— Troverdigheten til FNs klimapanel (IPCC) avhenger av hvor nøye proseydrene blir fulgt. I dette tilfellet har prosedyrene blitt brutt. Det må vi ikke la skje igjen, fordi troverdigheten til klimapolitikken kan bare være basert på troverdig forskning, skriver leder for FNs klimapanel, Yvo de Boer, i en mail til nyhetsbyrået AP.

Bakgrunnen er at det har sneket seg inn en pinlig feil i FNs siste klimarapport fra 2007. I et avsnitt i en underseksjon har panelet kommet i skade for å fremskynde forsvinningen av isbreene i Himalaya med over 300 år.

Byttet tall I avsnittet i rapporten heter det at hvis den globale oppvarmingen fortsetter, er sannsynligheten for at isbreene i Himalaya forsvinner innen 2035 eller enda før veldig høy.

— Ikke ett annet sted i forskningslitteraturen er 2035 nevnt. Derimot sier en russisk studie at isbreene kan være borte innen 2350. Sannsynligvis er tallene her byttet, sier professor Graham Cogley ved Trent University i Petersburg i Canada, som var blant dem som gjorde oppmerksom på feilen.

Han sier hele seksjonen avsnittet står i er dårlig skrevet og har flere unøyaktigheter, og mener det er dårlig korrekturlest.

Endrer ikke konklusjonen - Vi beklager den dårlige gjennomføringen av veletablerte IPCC-prosedyrer i dette tilfellet, skriver klimapanelet i en pressemelding. IPCC understreker at avsnittet ikke var med i oppsummeringen av rapporten for politikerne.

— Jeg skulle likt å vite hvordan et så absurd utsagn kunne komme gjennom korrekturprosessen. Det er helt tydelig feil, sier klimaskeptikeren Patrick Michaels ved den liberale tenketanken Cato Institute. Han krever at Yvo de Boer nå trekker seg.

En rekke klimaforskere, også de som er kritiske til FNs klimapanel, understreker imidlertid at feilen ikke rokker ved rapportens hovedkonklusjon om at global oppvarming er menneskeskapt, og at det er en virkelig trussel. Feilen ble ikke oppdaget av klimaskeptikerne selv.