I utkastet til den nye ordningen er det foreslått utbetalinger fra 110.000 til 350.000 kroner — avhengig av hvor ufør soldaten er blitt.

— Departementet går nå gjennom de høringsuttalelser som er kommet. Det er umulig å si når en endelig forskrift kan tre i kraft, sier pressetalsmann Martin Lohne i Forsvarsdepartementet.

Det er anslått at ordningen, slik den er foreslått, vil kunne koste 25 millioner kroner i året.

Krever opptil 600.000

Reglene vil gjelde alle som har vært i internasjonale fredsoperasjoner, også politistyrker og personell i operasjoner som ikke krever bruk av militære styrker. Kravet vil være at søkeren mottar uførepensjon fra folketrygden på grunn av psykiske skader, og skadene må ha sin årsak i tjenesten.

Departementet åpner ikke for erstatning til pårørende, med mindre vedkommende har fremmet krav før sin død.

FN-Veteranenes Landsforbund er glade for initiativet, men kritisk til alle de viktigste punktene i forslaget.

— Rammene som foreslås er for lave. Vi mener en øvre grense på ti ganger folketrygdens grunnbeløp er mer passende, sier informasjonssjef Lars Reiermark.

Det tilsvarer i dag mellom 550.000 og 600.000 kroner.

Reiermark representerer 6000 medlemmer og 44 lokallag over hele landet.

Hensyn til etterlatte

Forbundet har en rekke innvendinger: De mener kravet til uførepensjon på søknadstidspunktet er for strengt, at etterlatte etter selvmord bør kunne søke, og at kravet til foreldelse er for firkantet.

— Mange har opplevd å bli syke en lengre periode, men siden kommet tilbake. Derfor bør det ikke være et krav om uførepensjon på søknadstidspunktet, sier Reiermark.

Departementet vil sette som krav at erstatningskravet fremmes innen tre år etter at senskadene er konstatert, eventuelt burde vært oppdaget. Veteranforbundet mener det vil ramme de som utvikler senskader lenge etter tjenesten. De etterlyser også bedre vilkår for de etterlatte når personer tar sitt eget liv på grunn av lidelsene de er påført.

Noen faller utenfor

Veteranforbundet understreker at ikke alle FN-veteraner vil fylle kriteriene i forskriftene.

Han sikter til personer som skaffer seg advokat på grunn av et ødelagt liv og tapte inntekter. De vil kreve høyere erstatninger. De må fortsatt gå til norske domstoler for å plassere ansvaret.

Veteranforbundet mener det er på tide at det lages en oversikt over hvor mange som vil fremme krav om erstatning. Forbundet har levert en søknad om penger til «Prosjekt veteranerstatning».

— Vi ønsker å få en oversikt over hvor mange krav som vil komme, og hva de representerer totalt. Vi aner jo ikke omfanget av dette. Vi vet ikke hvor mange som har fått diagnosen posttraumatisk stress, sier Reiermark.