Det opplyser sjefen i Forsvarets sanitetsstab (FO/SAN), generalmajor Leif Rosèn, til VG Nett. Fredag er det første møtet i styringsgruppen i Forsvaret, som skal samordne arbeidet med å kartlegge mulige helseskader hos norske soldater etter tjeneste i Gulfen og på Balkan.

Det dreier seg om å finne mulige skader etter eksponering fra uranstøv etter den amerikanske bruken av såkalt uranholdig ammunisjon i Gulfen, Bosnia og senest i luftkrigen i Kosovo.

— Skal undersøkelsene ha noen verdi, må det nesten være en helsesjekk av hver soldat en gang i året, medgir Rosèn.

Statens strålevern hadde onsdag et møte om saken med Statens institutt for folkehelse og Kreftregisteret.

NTB