— Behandlingen de får er en vedvarende skamplett for norske myndigheter, mener SVs Audun Lysbakken. Han ber kommunalminister Erna Solberg om å rydde opp.

— Det er totalt uakseptabelt å true barn på asylmottak med utkastelse. Dette viser at barna ikke får den oppfølgingen og tryggheten de har rett på, sier Audun Lysbakken.

Nå ber han kommunalminister Erna Solberg svare på om det er akseptabelt at UDI truer med å frata mindreårige asylsøkere støtten til livsopphold.

Lysbakken viser også til en FN-rapport som ble publisert 3.juni, hvor det påpekes at Norges oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere ikke er god nok. Kommisjonen som har laget rapporten peker blant annet på at det er behov for mer ressurser og bedre kompetanse blant dem som har ansvaret for barna. Lysbakken tviler på at nedleggelsen av Vestlandsheimen er i tråd med FNs anbefalinger.

— Hastverket knyttet til nedleggelsen og flytteprosessen gjør det naturlig å stille spørsmål ved om barnas behov blir tilstrekkelig ivaretatt, sier Lysbakken.

Også Redd Barna er opptatt av konsekvensene for barna som må flytte.

— Vi har sendt brev til UDI hvor vi spør om det er tatt hensyn til barna og ungdommenes ønsker når det gjelder flytting til nytt mottak. Foreløpig har vi ikke fått noe svar, sier Trude Storheim, som er leder for Redd Barnas regionkontor i vest.

På Vestlandsheimen bor 17 enslige mindreårige asylsøkere. I tillegg bor det i underkant av 30 barnefamilier der. I dag må de første beboerne forlate Vestlandsheimen.