Rapporten ble lagt fram for Sametinget onsdag.

-Hvis man tar utviklingen de siste 50 år og ganger det med to eller tre, så får vi situasjonen i år 2050. Dette er dramatisk, sier forsker Christian Nellemann ved Norsk Institutt for Naturforskning til TV 2.

I løpet av de siste 50 årene er reinbeitene i Norge halvert.

NTB