I årsrapporten fra FN-organisasjonen INCB rettes det skarp og direkte kritikk mot at Norge har tillatt et forsøksprosjekt med sprøyterom for heroinbrukere. Organisasjonen hevder at rommet bidrar til å gjøre ulovlig bruk av narkotika enklere, skriver Aftenposten.

– Sprøyterom står i strid med hovedprinsippet i avtalene, nemlig at bruk av narkotika skal begrenses til medisinske og vitenskapelige formål. Styret beklager derfor sterkt at det ble åpnet et sprøyterom i Norge i januar 2005, og oppfordrer regjeringen til øyeblikkelig å treffe de nødvendige tiltak for å komme i full overensstemmelse med de internasjonale narkotikakontrollavtalene, heter det.

Politisk rådgiver Arvid Libak i Helse— og omsorgsdepartementet har ikke sett FN-rapporten ennå, og kan derfor ikke kommentere saken.

Sprøyteromsloven trådte i kraft rett før jul i 2004 og gjelder midlertidig i tre år. Landets kommuner kan i denne perioden velge å gjøre forsøk med lokaler for injeksjon av heroin.