Tiltakene er ifølge klimapanelet nødvendig for å stabilisere konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren fra nå og til slutten av dette århundret.

Hundre eksperter fra 32 land offentliggjør nå en rapport som fastslår at lagring av klimagassen CO2 i geologiske formasjoner under havbunnen og landjorden kan redusere den globale oppvarmingen.

Sleipner-modell

Rapporten konkluderer med at 20-40 prosent av de globale utslippene av drivhusgassen CO2 kan være egnet for slik utskilling og deponering.

Klimaekspertene trekker i analysen frem Statoils prosjekt på Sleipner, der CO2 fra plattformen blir deponert 1000 meter under havbunnen.

— Rapporten viser at CO2-deponering vil være et viktig tiltak for å få ned utslippene av klimagasser. Dette bør regjeringsforhandlerne på Soria Moria merke seg. De rød-grønne partiene må stille krav om at alle gasskraftverk det er gitt konsesjon til må bygges med teknologi for CO2-håndtering, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Ekspertene har vurdert en lang rekke tiltak for utslippsreduksjoner, med særlig fokus på fanging og lagring av CO2 isolert fra atmosfæren.

Lønnsomt?

— Selv om de viktigste løsningene mot global oppvarming fortsatt er renere energikilder og bedre energieffektivitet, viser rapporten at lagring av CO2 er et viktig supplement til disse tiltakene, sier Klaus Töpfer, direktør for FNs miljøprogram (UNEP).

Kostnadene ved utskilling av CO2 fra punktkilden, transport og injeksjon til undergrunnen varierer mye - avhengig av utslippskilden og metode.

Mandag lå prisen på CO2-kvoter på rundt 160 kroner. Rapporten antyder at deponering vil være lønnsomt når kostnaden for ett tonn CO2 overstiger 170-180 kroner.