I årevis har FNs høykommissariat for flyktninger (UNHCR) kritisert Vesten for ikke å gjøre nok for verdens flyktninger. Men nå snur organisasjonen på flisen, og oppfordrer medlemslandene til å endre flyktningsystemet for bedre å kunne skille mellom økonomiske flyktninger og politisk forfulgte.

— Vi må erkjenne at det er et problem, og det er nødvendig i høyere grad å kunne skille økonomiske flyktninger fra politisk forfulgte. Ellers undergraves befolkningenes tillit til asylsystemet. Mange flyktninger er i dag økonomiske flyktninger, sier talsmann for UNCHR, Kris Janowsky, til den danske avisen Politiken.

Internasjonalt samarbeid

— Signalene fra FN er viktige og har innflytelse på norske forhold. FN er en viktig samarbeidspartner og fungerer som et korrektiv for vår politikk, mener politisk rådgiver i kommunal- og regionaldepartementet, Roger Iversen.

Han mener dagens praksis i asylpolitikken fungerer, og klarer å skille de økonomiske fra de politiske flyktningene.

— For å begrense strømmen av mennesker er det viktig med internasjonalt samarbeid. Vi har også informasjonstiltak, særlig i Øst-Europa, der vi vektlegger at man må være politisk flyktning for å få asyl i Norge. Snarlig retur har også en viktig signaleffekt overfor dem som vurderer å flykte til Norge.

- Erfarne flyktninger

FNs høykommissær mener menneskesmugling kan undergrave tilliten til asylsystemet.

— Problemet er at økonomiske flyktninger, på samme måte som politisk forfulgte, bruker menneskesmuglere for å komme seg inn i vestlige land og deretter søke asyl. For noen lykkes det å få asyl, selv om de ikke er forfulgte. De økonomiske flyktningene er som regel meget erfarne, hevder talsmann Janowsky til Politiken.

Også i Norge anses menneskesmugling som et stort problem.

— Vi har en reell mulighet til å begrense smuglingen, men det er vanskelig å stoppe fullstendig. Også her er vi avhengige av et internasjonalt samarbeid, mener Iversen.